Město Klimkovice

Obec Klimkovice se nachází v okrese Ostrava-město, v Moravskoslezském kraji

Dnes je 13.6.2021 - svátek slaví Antonin

Obyvatel

4400

Rozloha

1464
ha


Klimkovice (německy Königsberg) jsou malé slezské město při jihozápadním okraji Ostravy na nejvýchodnějších výběžcích Nízkého Jeseníku a na okraji Ostravské pánve. V blízkém Hýlově se nacházejí jodová Sanatoria Klimkovice. Mezi Klimkovicemi a Hýlovem byl postaven Tunel Klimkovice, kterým vede dálnice D1. V centru obce se nachází Klimkovický zámek, ve kterém sídlí městský úřad.


Teplota

°C

Vlhkost

%

UV



Vítr

mph

Tlak


hPa

Solar


W/m2


Více počasí na Oblačnost.cz




Lázně Klimkovice

Klimkovice+

Diskuzní fórum


Info ze zastupitelstva


Zprávy z 23. zasedání Zastupitelstva města Klimkovice, které se konalo ve středu 5.5.2021.

Na úvod zasedání zastupitelstva, mimo schválený program, přišla mezi zastupitele Julie Telnarová. Její příběh si můžete přečíst na www.julite.cz. Žáden ze zastupitelů nezapochyboval, že je nutné pomoci alespoň finančně a k již dříve poskytnutému daru schválenemu Radou města ve výši 20 000 Kč, schválilo Zastupitelstvo další dar ve výši 150 000 Kč. Snad tento příspěvek alespoň částečně pomůže. Přispět může ale kdokoliv. Na výše zmíněných internetových stránkách je odkaz na transparentní účet.

Z dalších usnesení a rozhodnutí jen zkráceně :
- bylo rozhodnuto o výběru varianty rekonstrukce hasičárny formou demolice a výstavby nové hasičárny, nyní bude zpracována PD;
- bylo rozhodnuto o rozšířeni zadání PD "Nová střecha sokolovny", termín pro dokončení PD je 19.5.2021;
- bylo rozhodnuto ještě o úpravách Změny č. 2 územního plánu;
- zastupitele souhlasili s navrhem nové koncepce trasování dopravní obsluhy v Klimkovicích (linky 64, 76 a 59), a o rozložení bilance jednotlivých spojů pak budou rozhodovat na následujícím zasedání ZM 26.5.2021;
- byla přednesena zpráva o činnosti Jednotky SDH Klimkovice velitelem Ondrou Mikou a zpráva o stavu požární ochrany ve městě požárním technikem Ing. Jiřím Hudečkem;
- bylo rozhodnuto o opravě cirkulačního vodovodního potrubí v Domově pro seniory;
- byly řešeny majetkové věci směny a prodeje pozemků v návaznosti na historické vazby;
- bylo rozhodnuto o dalších finančních prostředcích pro občany v rámci "kotlíkových dotací";
- byla vydána obecně závazná vyhláška města o místním poplatku z pobytu;
- byl schválen investiční úvěr na pořízení nového traktoru pro Technickou správu města s 50% dotací;
- byly představeny návrhy na vegetační úpravy lokalit "u barevny", "koupaliště", "na láni" a "kruhový objezd" a byla odsouhlasena realizace lokalit "na láni" a "kruhový objezd" v letošním roce;
- bylo rozhodnuto, že již třetí rok v řadě, i v tomto roce bude poskytnuta Římskokatolické farnosti Klimkovice dotace ve výši 300 000 Kč na pokračování oprav fasády kostela;
- bylo rozhodnuto o doplnění studie proveditelnosti sportovní haly o parametry dotační výzvy NSA č. 14/2020;
- v rámci finančních informací byla vzata na vědomí zpráva o hospodaření města za 1Q 2021 a byly provedeny patřičné úpravy rozpočtu města dle přijatých usnesení.

Veřejné zprávy z Facebooku. Feed generován skriptem FetchRSS.