Cesta z města

Pár tipů na zajímavá místa kam se dá zatím ještě v Klimkovicích vyrazit do přírody. Přístupy k některým místům se postupně ztěžují, tak snad nám zůstane ještě nějaký prostor bez asfaltu, betonu a dalších výdobytků města nebo se k němu bude možnost aspoň dostat.

Lázně Klimkovice a Lesní park

Areál lázní je naštěstí přístupný veřejnosti, cesty jsou upravené i pro špatně se pohybující občany. Areál je vcelku rozsáhlý na kraji města s přístupy do lesa v okolí. V bezprostřední blízkosti je také Lesní park pro děti s průlizkami a dalšími atrakcemi. Z lázní můžete vyrazit pohodlnou stezkou lesem na Mexiko. Nejlepší počin radnice v Klimkovicích pro občany, turisty i lázeňské hosty, bylo vybudování chodníku z Klimkovic kolem Lípy na Hýlov a lázně. Za tohle má město 100 bodů. Někdy se povedou i dobré věci.

Mexiko

Mexiko je rybník, kam už se dá vcelku ztěžka dostat. Název Mexiko spíš zlidověl pro hospodu na kopci. Na Mexiko (restaurace) se kdysi dalo dostat také pod dálnicí Rakovcem kolem rybníku Mexiko směrem k hospodě. Rybník je už zarostlý vč. stezek kolem něj. Léta se mluví i o průchodu z Klimkovic od školy na Mexiko mimo hlavní cestu vč. nějaké cyklostezky. Nějaké náznaky kolem Hluboké cesty tam sice v minulosti byly, ale použitelné to stále úplně není.

Hluboká cesta

Spojnice od rybníku Mexiko s cestou k Lípě na Hýlově. Zde se to město snažilo v minulosti aspoň částečně udržovat. Přes léto je to fajn procházka trochu odnikud nikam. Aktuálně probíhá u vyústění na cestu na Hýlov výstavba rodinných domů. Zda bude pěšina polem na Hlubokou cestu zahrazena i pro pěší jako např. u Tisova rybníku, uvidíme již brzy. Snad si to město pohlídalo…

Pod Vinohrady

Pod Vinohrady je asfaltová stezka, kde nesmí auta a je to pěkná procházka z Hýlova do Údolí Polančice k vyústění dálničního tunelu. Zde naštěstí zůstala možnost pěšího průchodu k hlavní cestě na Olbramice a dá se tak udělat pěkné výletní kolečko.

Údolí Polančice

Jedno z nejpěknějších přírodních míst v Klimkovicích. Procházkou se dostanete od dálnice až na lázně. Cesta je to delší a občas adrenalinová díky absenci hlíny v místě, kde by měla být vyšlapaná stezka, ale je to pěkná procházka podél potoku/říčky. Na kole nebo s kočárkem jsou bohužel už některá místa neprůjezdná. Díky dálnici zde vzniklo také několik pěkných dřevěných mostků, na kterých se bohužel už podepsal zub času a začínají značně chátrat. Některé úseky údolí byly v minulém roce značně zdecimovány kácením, které nepříjemně hýzdí část procházky. Dodnes není vše „zkulturněno“, prý protipovodňová opatření.

Park Petra Bezruče

Park prošel částečnou revitalizací. Bohužel je stále absolutně nepoužitelný pro imobilní občany i matky s kočárkami pro průchod od Hrušky či Kostela k rybníku. Chodníky jsou v dezulátním stavu. Zmizela také voliéra, která zde byla spoustu let jako atrakce nejen pro děti. Slíbená nová je díky administrativním průtahům v nedohlednu. Dále je v parku možnost volného pobíhání psů, je to jediná taková plocha ve městě. Bohužel přes ni vede cyklostezka a chystá se její revitalizace, takže vyasfaltování. Už teď neznalí lidé a projíždějící cyklisti nadadávají na psy na volno a pejskaře, takže opět výborné zkloubení dvou skupin, které dohromady nefungují. To jistě vytvoří spoustu krásných a klidných chvil v parku. Přitom občas večer v tomto místě potkáte i řidiče, co si zde zkracují cestu nebo jsou opilí, netuším. Každopádně tam nemají co dělat a pozor na ně. V parku najdete i pár laviček (ne mnoho) a malé dětské průlizky. Součástí je také altán se zázemím pro pořádání různých akcí.

Tisův rybník

Tisův rybník je aktuálně dosažitelný pouze od restaurace Myslivna nebo z dolní části ulice Polní kolem rybníku Písečňák. Vzhledem k výstavbě domů už je cesta z Polní často zarostlá a stěží průchozí pro kočárky. Kdysi byla možnost dojít k rybníku z ulice 9. května. Ta už je bohužel díky stejné výstavbě úplně slepá i bez průchozího metru mezi ploty, tak jak bylo desítky let obvyklé a jak bývá obvyklé u novostaveb i jinde – průchody zůstávají zachovány nebo se budují po domluvě s majiteli alternativní – nikdo nechce přece nadávající starousedlíky.

Rybník je klidné místo, kde se dá trochu odpočinout a kudy se dalo dojít k Myslivně bez nutnosti jít kolem hlavní cesty. Aktuálně je možnost jít s dětmi z 9. května např. k vodníkovi a k Tisově rybníku dojít okolo. Je třeba jít kolem novostavby, kde se toto již majiteli asi taky nelíbí a s dokončením bude i tato přístupová cesta uzavřena. Tím bude už kompletně uzavřen z této části Klimkovic přístup k rybníku. Přitom původní záměr, jak si ho vybavují i jiní, bylo spodní propojení ulic 9. května a Polní. K tomu nedošlo, pozemky byly oploceny a pěší přístup zamezen. Proč by tam přeci měli lidi chodit. Tisův rybník tak chátrá i údajně proto, že se zde neotočí technika. Možná by stačil v době výstavby lidský přístup a domluva. Zda něco takového na popud města proběhlo, netuším, výsledek je ale znám – pěší průchod definitivně zmizel.

Aktuálně hrozí, že bude zlikvidován i pěší přístup mezi ulicemi Polní a 9. května od Kina, protože se tam také chystá nová výstavba ostatně jako všude jinde. Stejně tak čekám, jak už bylo řečeno, zrušení přístupu k Hluboké cestě z hlavní cesty na Hýlov od Lípy. Výstavba už probíhá a kdoví, zda si to město pohlídalo a bude tam aspoň nějaké věcné břemeno k přístupu. Otevřená radnice v tomto směru nechává otazníky a z minulosti (viz příklady výše) je vidět, že ne vždy je houfná výstavba ku prospěchu občanů a ne vždy město tohle vůbec zohledňuje, či to vůbec někoho napadne. Zda všechno tohle reflektuje léta připravovaný územní plán, je další otazník. Každý by si měl zkontrolovat kolem svého domu, zda nedojde k podobným „omylům“, které znemožní užívání obvyklých cest a míst. Leccos je tam naznačeno.

Územní plán je k dispozici zde: Územní plán Klimkovice (PDF)

Pokud tedy chcete někam vyrazit do přírody v okolí města Klimkovice, určitě je zatím kam. Postupně se ale smyčka utahuje a díky zchátralým stezkám nebo znemožněnému přístupu na daná místa, je jich stále méně. Město by mělo být více přístupné pro lidi, pro lázeňské město to platí dvojnásob. Dokud nebudou ale ani základní chodníky použitelné pro lázeňské hosty a imobilní občany, zůstává jen u přání být skutečným lázeňským městem. To si totiž hostů váží a snaží se jim pobyt zpříjemnit, ne naopak. A to nemluvím o chodnících pro občany či děti. Chodníky v Klimkovicích snad nesplňují ani základní normy.

Základní technickou normou obsahující požadavky na chodníky je ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, jejíž nejnovější verze vyšla v lednu 2006.

Mnohé technické požadavky na chodníky obsahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm. Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry veřejného osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil šířky nejméně 1500 mm, tuto hodnotu lze snížit až na 900 mm u technického vybavení komunikací s svislého dopravního značení.

V našem Kocourkově najdete uprostřed chodníků a cyklostezek i sloupy a rozhodně nemají na většině míst ani 1,5 m na šířku… Ale to už je jiný příběh. Stejně jako ten o externí taxislužbě v našem novém elektromobilu z dotací. Ale o tom zase příště.

P.S. Omlouvám se za případné nepřesnosti v názvech míst, přece jenom jsem Náplava a ne vše jsem nasál za těch více jak 15 let, co se tu vyskytuji, správně či si správně zapamatoval. Pokud by nebylo jasné, jaké místo jsem měl na mysli, klidně se ozvěte.

Hledali jste
Novinky, Stavby , , , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *