Dopravní situace u Základní školy

Ranní chaos a zmatek u základní školy je opravdu nebezpečný hlavně pro děti, to se snad shodneme všichni, kdo tam někdy ráno byl. Navíc teď ke všemu probíhá rekonstrukce části chodníku, což situaci ještě víc komplikuje. Městská policie, ač je občas přítomna, jen pasivně přihlíží vyjíždějícím autům přes přechod do cesty a naopak. Děti se proplétají mezi řidiči, závodníky a zemědělci, kteří své obří zemědělské stroje přece nebudou zastavovat před přechodem. Vždy ráno trnu, zda by to dobrzdili s těmi monstry. Do toho všeho zastavená auta na Polní ulici, auta vyjíždějící ze všech stran a přijíždějící školní autobus. Toto je situace kolem 7:30 u Základní školy a zatím je štěstí, že to dobře dopadá. Situaci je třeba řešit a proto město přišlo s návrhem.

Od září jsou známé plány na řešení situace u ZŠ. Zatím je to návrh. S čím návrh počítá? Předně se výrazně ustupuje dále autům, ruší se některé chodníky směrem k hřišti, zeleň u školy. Přechod se posouvá dál na horizont místo opačným směrem, kde původně byl a oficiálně povoluje výjezd, kterým dnes vyjíždí auta z parkoviště po přechodu do cesty. Takže v zásadě další křižování aut s chodníkem, po kterém chodí děti. Jediné výrazné plus je velká parkovací plocha za školou pod hřištěm pro cca 30 aut vč. invalidů, leč už chybí chodník od něj ke škole, takže opět se bude muset chodit po cestě. Z plánů je také zjevné, že chodník před školou směrem k hřišti, bude nahrazen jednosměrnou „točnou“, takže ani tam už nebude úplně bezpečné pouštět děti (další křižování aut a chodníku), stejně tak z nového parkoviště ke škole bude třeba doprovod.

Zde si můžete stáhnout návrh řešení v PDF tak, jak ho dodala občanům radnice. Pro přehlednost jsem vám to zkusil překreslit do mapy. Je možné, že jsem něco přehlédl, je třeba se předně řídit tím trochu nepřehledným technickým výkresem.

mapa-zs
žlutá – pěší, modrá – auta | mapový podklad: maps.google.com

Možná tu mapu špatně čtu, doufám v to, protože místo většího bezpečného prostoru pro děti u Základní školy je tam výrazný ústupek autům, ale už se neřeší, jak bezpečně od nich. Chápu, že je třeba vyřešit ranní špičku s doručováním dětí do školy, ale tím, že se vytvoří další parkovací plochy a žádné nové chodníky či přechody od nich, se to asi samo nevyřeší. Nehledě na to, že na Vřesinské ulici jsou pouze dva přechody vzdálené 300m od sebe. U kruhového objezdu je jeden a u školy druhý. Takže dostat se bezpečně ke škole je docela oříšek. Na přechod před školou je možné se dostat zase a jenom kličkováním mezi auty na Polní ulici, což ani nový návrh nijak neřeší. Stejně tak jsem nepostřehl řešení se školním autobusem.

Věřím, že to je jen návrh do diskuze a tyto připomínky zazněly a návrh bude přepracován tak, aby bylo možné ráno autem dovézt dítě ke škole a bezpečně ho poslat ideálně po chodníku bez křížení s další cestou do Základní školy. Zároveň je třeba zajistit pro pěší bezpečné přecházení ulice Vřesinské a minimalizovat auta na chodnících. Před školou by měla být zachována bezpečná plocha pro chůzi ke hřišti. Místo tam je, tak snad páni inženýři dokáží skloubit požadavky pro pěší i automobily s důrazem na bezpečnost, když se jedná o místo před školou.

Situace není zjevně lhostejná nikomu a je dobře, že nějaký výchozí návrh existuje. Snad z toho bude ale rozumné řešení. Doufám v to hlavně kvůli dětem…

Stavby , ,

1 komentář


  1. P.

    Bezohlednost některých řidičů (řidiček) u ZŠ Klimkovice nezná mezí. Nejenže vyjíždějí přes chodník a přechod mezi dětmi na cestu, ale troubením se vyžadují průjezdu. Takoví by si měli předně zopakovat autoškolu – po chodníku se nejezdí, je určen opravdu pro chodce a ne auta! Je zajímavé, že když stojí na přechodu policisté, nikdo si to nedovolí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *